Mitä puheterapiassa tehdään?

Puheterapia alkaa aina tilannearviolla, joka tehdään joko perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai yksityispuheterapeutin toimesta. Alkuarvion jälkeen keskustellaan, mitkä ovat tärkeimmät asiat, joihin puheterapiassa tulisi kiinnittää huomiota ja asetetaan harjoittelulle yhdessä sovitut tavoitteet.

Harjoittelun sisältöä mietittäessä otetaan huomioon asiakkaan vahvuudet, toiveet ja mielenkiinnon kohteet, jotta harjoittelu tuntuu mielekkäältä ja terapiaan on mukava tulla. Lasten puheterapiassa uusia taitoja harjoitellaan leikkien, pelien ja erilaisten tehtävien avulla. Nuorten ja aikuisten kuntoutuksessa ovat keskeisessä roolissa tehtävätyöskentely, erilaiset kuntoutusohjelmat ja ohjaava keskustelu. Myös puhetta tukevien ja korvaavien keinojen (AAC) käyttöä harjoitellaan tarvittaessa.

Lähiympäristön aktiivinen osallistuminen kuntoutukseen on tärkeää, sillä se tukee taitojen kehittymistä ja yleistymistä arkeen. Terapiaan kuuluu usein myös kotiharjoittelua, mikä auttaa terapialle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Osoite

Torikatu 9 A, 2. krs
80100 Joensuu

Puheterapeutit

Palaute

Kuulisimme mielellämme mitä olet mieltä työstämme. Voit lähettää palautetta tällä asiakastyytyväisyyslomakkeella.

 

Potilasasiamies

Potilasasiamiespalvelut meille tuottaa Siun soten potilasasiamies Lea Kilpeläinen.
Sähköposti: lea.kilpelainen(at)siunsote.fi
Puhelin: 013 330 8261