Anita Koistinen

profiili

Laillistettu puheterapeutti

Puhelin: 040 702 6644
S-posti: anita.koistinen@sanasatama.fi
Vastaanotto: Torikatu 9 A, 2. krs, 80100 JOENSUU

Tutkinto ja koulutukset

 • FM, Oulun yliopisto, Logopedian koulutusohjelma, 1996
 • OPT 1, 2016
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin, 2016
 • GAS, 2017
 • OPT 2, 2017

Asiakasryhmät:

 • Lapset

Toiminta-alueet ja palvelut:

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat

 • Kyseessä on Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus, jonka sisältö, henkilöstö, rakenne ja laatuvaatimukset löytyvät Kelan terapian palvelukuvauksesta (Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat, voimassa 1.1.2019 alkaen). Kuntoutujan etuudet maksaa Kela. Tietoja Kelan etuuksista, etuuskohtaiset palvelunumerot sekä Kelan toimistojen osoitteet löytyvät Kelan verkkosivuilta www.kela.fi > Yhteystiedot > Palvelunumerot / Toimistot ja muut palvelupisteet.​ 
   

Siun Sote

 • Puheterapeuttinen tutkimus
 • Yksilöterapia
 • Lähi-ihmisten ohjaus 
 • Konsultaatio
   

Itsemaksavat asiakkaat

 • Edellä mainitut palvelut sopimuksen mukaan 

 

Olen työskennellyt puheterapeuttina yli 20 vuotta kuntouttaen monenlaisia ja vaikeusasteeltaan erilaisia puheen- ja kielenkehityksen pulmia, viimeiset 15 vuotta olen viettänyt lapsia ja nuoria kuntouttaen. Työkokemusta minulle karttui ennen ammatinharjoittajaksi ryhtymistä terveyskeskus- ja perheneuvolatyöstä. Vuorovaikutusasiat ovat lähellä sydäntäni, kuten myös lämmin ja arvostava asiakkaan kohtaaminen. Teen työtäni pitkäjänteisesti ja asiakas/perhesuuntautuneesti, sitoudun asiakkaani kuntoutukseen niin kauan kun hänellä on terapiatarvetta.

Ammattitaitoani ylläpidän säännöllisellä täydennyskoulutuksella. Yhteistyö on voimaa kuntoutuksessa, osallistun asiakkaan omalla paikkakunnalla toteutuviin palavereihin, joissa päivitetään kuntoutustavoitteet säännöllisesti. Terapiassa opittujen asioiden siirtyminen osaksi asiakkaaan arkea on tärkeää, kotiharjoittelua ja terapiatavoitteita mietitään jokaisen asiakkaan ja hänen perheensä kanssa yksilöllisesti. Tarvittaessa käytän terapiassa tukena AAC-keinoja. 

Puheterapiakäynnit toteutuvat pääasiassa toimitilakäynteinä Sanasatamassa, erittäin rajoitetusti päiväkoti/koulukäynteinä Outokummun ja Polvijärven alueella.