TARJA KOIVULA

profiili

Laillistettu puheterapeutti

Puhelin: 040 729 4861
S-posti: pt.tarjakoivula@gmail.com
Vastaanotto: Torikatu 9 A, 2. krs, 80100 JOENSUU

Tutkinnot ja lisäkoulutuksia:

 • FM, Oulun Yliopisto, Logopedian koulutusohjelma, 1991
 • NDT/Bobath –peruskurssi, 2006
 • NDT/Bobath –syventävä kurssi, 2007
 • OPT 1, 2016
 • Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin, 2016
 • GAS, 2017 
 • OPT 2, 2017
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, 2018
 • Arviointi puheterapiakuntoutuksen perustana, 2018
 • Introduction to PROMPT, menetelmäkoulutus, 2019
 • AAC käytännössä - tehokkaat menetelmät, 2020

Asiakasryhmät:

 • Lapset

Toiminta-alueet ja palvelut:

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat

 • Kyseessä on Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus, jonka sisältö, henkilöstö, rakenne ja laatuvaatimukset löytyvät Kelan terapian palvelukuvauksesta (Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat, voimassa 1.1.2019 alkaen). Kuntoutujan etuudet maksaa Kela. Tietoja Kelan etuuksista, etuuskohtaiset palvelunumerot sekä Kelan toimistojen osoitteet löytyvät Kelan verkkosivuilta www.kela.fi > Yhteystiedot > Palvelunumerot / Toimistot ja muut palvelupisteet.  
   

Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito (Kitee, Tohmajärvi, Joensuu)

 • Puheterapeuttinen tutkimus
 • Yksilöterapia
 • Lähi-ihmisten ohjaus
 • Konsultaatio     
   

Itsemaksavat asiakkaat 

 • Edellä mainitut palvelut sopimuksen mukaan

 

Puheterapeuttina pyrkimykseni on kohdata jokainen perhe ja asiakas yksilönä ja arvostaen, koska merkityksellinen vuorovaikutussuhde luo pohjan sekä tulokselliselle terapialle että yhteistyölle lapsen lähipiirin kanssa. Terapiassa arvostan leikin keinoja, ja mielestäni jaettu ilo ja onnistumisen kokemukset ovat ehdoton edellytys onnistuneelle kielellisten sisältöjen vahvistamiselle.

Ammatillista osaamista ja pitkää kokemusta sekä arviointi- että terapiatyöstä minulle on kertynyt Joensuun terveyskeskuksesta (1991-1995), Kuopion yliopistosairaalasta (foniatria/lastenneurologia, sijaisuudet 1996-1997) sekä Pohjois-Karjalan keskussairaalasta (lastenneurologia 1997-2007). Yksityisenä ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 2007, ja oppiminen jokaisen uuden asiakkaan rinnalla jatkuu edelleen.